ISO14001

Vi representerer en av verdens absolutt ledende bilprodusenter når det gjelder miljøsatsning. Toyota har latt seg sertifisere til miljøstandarden ISO 14001 for produsenter, de har mottatt flere FN priser for sine resultater på området, og har derved allerede bygget fundamentet for sitt “Action for tomorrow” prosjekt. Det siste er en filosofi for det 21. århundre om å utvikle rene sikre produkter, og samtidig muliggjøre et godt liv for menneskene. Miljøbilen Prius og Mirai (kommer 2016) er et resultat av denne filosofien.

Toyota Østfold & Follo er ISO14001 sertifisert

Vår miljøpolitikk

Toyota Østfold & Follo selger Toyotas biler og ettermarkedstjenester i Sarpsborg, Moss og Follo. Vi skal videreføre Toyotas globale visjon ved å medvirke til en positiv samfunnsutvikling i det 21. århundre gjennom vekst i harmoni med miljøet.
Som siste ledd i verdikjeden mot kunden som kjøper våre produkter og tjenester skal vi informere og ha kunnskap om vår miljøpolitikk. Vi skal opptre som miljøbevisste og ønske å bidra til å øke miljøbevisstheten i våre omgivelser.

Vi jobber for stadig forbedring av miljøtilpassede løsninger som gir positive effekter for å redusere vår påvirkning på det ytre miljøet.

Vi skal gi våre ansatte den nødvendige opplæringen for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med vår miljøpolitikk, slik at det bidrar til et godt og trygt arbeidsmiljø.

Vår virksomhet skal forholde seg til og overholde gjeldende lover og regelverk som omfatter vår virksomhet. Dette danner grunnlaget for vårt helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid.

Hva er ISO 14001?

ISO 14001 er miljøstyring.
Miljøstyring er et redskap til bruk for å redusere bedrifters innvirkning på det ytre miljøet. ISO 14001 går enkelt fortalt ut på at bedriften formulerer en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, for så å styre aktiviteter, produkter og tjenester for å nå disse målene. Det er en egen sertifiseringsording for ISO 14001 som revideres hvert år.

Kaizen

Kontinuerlig forbedring er også et begrep innen ISO fordi ISO består av kontinuerlig forbedring innen miljøledelse, bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin ytre miljøpåvirkning. Når målsettingene Toyota Østfold & Follo AS har satt som forbedrings områder er oppnådd, skal vi sette nye målsettinger for å bli enda litt bedre.

Det er etablert prosedyrer for de forskjellige områdene bedriften kan påvirke det ytre miljøet, men mange av prosedyrene er ting vi allerede gjør, men nå har de blitt skrevet ned.